Gemeenteraad

Annick De Ridder

Annick De Ridder
Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Koen Kennis

Koen Kennis
Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Els van Doesburg

Els Van Doesburg
Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg.

Manuela Van Werde

Gemeenteraadslid

Kevin Vereecken

kevin vereecken
Gemeenteraadslid

Martine Vrints

martine vrints
Gemeenteraadslid