Lokaal werk

In 2000 beslisten de Antwerpse gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen om een aantal bevoegdheden over te dragen naar de negen districten van de stad. Doel hiervan was om beter rekening te kunnen houden met de behoeften en wensen van de lokale bewoners. Deze nieuwe werkwijze staat bekend als de ‘binnengemeentelijke decentralisatie’.
Bij het begin van elke nieuwe bestuursperiode van zes jaar maakt het districtsbestuur (samengesteld uit de districtsraad en het districtscollege) afspraken over wat ze tijdens die periode willen realiseren. Deze afspraken worden opgenomen in het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord voor het district Antwerpen bestaat uit 98 punten, lees het hier.
Sinds de verkiezingen van oktober 2012 zit N-VA in het districtsbestuur samen met Groen en Open VLD. Sinds begin dit jaar heeft Paul Cordy de taak van districtsvoorzitter overgenomen van Zuhal Demir, die naar Genk verhuisde. Cordula Van Winkel nam de plaats in van Paul als districtsschepen en neemt de bevoegdheden financiën, Opsinjoren, feestelijkheden, jumelages en jeugd voor haar rekening.

Het districtscollege is bevoegd voor volgende beleidsdomeinen:
•burgerlijke stand
•lokale straten en pleinen
•lokale parken en groenaanplantingen
•lokale feestelijkheden
•lokale markten en foren
•lokaal cultuurbeleid
•lokaal jeugdbeleid
•lokaal sportbeleid
•lokaal seniorenbeleid
•lokale communicatie en promotie
•lokale inspraak en participatie
•lokale socioculturele verenigingen