Koen Kennis

Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Koen Kennis is een geboren en getogen Antwerpenaar. Hij zag er het levenslicht op 16 januari 1967 in Borgerhout, en woont vandaag in Zurenborg. Koen is getrouwd met Kristel en fiere papa van Kato en Kiki. Zijn grootvader was de eerste VU-schepen in Borgerhout.

Hij studeerde af als industrieel ingenieur elektriciteit-elektronica. Tijdens zijn studententijd was Koen lid van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Nadien werd hij ook politiek actief: vanuit sociale en Vlaams-nationalistische bekommernissen wilde Koen meewerken aan de organisatie en structuur van de Vlaamse gemeenschap.

Vandaag is Koen vooral bekend als eerste schepen in Antwerpen, bevoegd voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand. En die bevoegdheden neemt hij sinds 2013 vol overgave op zich.

Aanvankelijk was Koen actief in de privésector als managing consultant bij Stork Asset Management Solutions en als manager bij Belgavia. Ervaringen die vandaag nog altijd van pas komen. Nadien brachten zijn politieke idealen hem tot bij het kabinet van toenmalig viceminister-president Geert Bourgeois, waar Koen kabinetschef werd.

Inmiddels is Koen al meer dan twintig jaar politiek actief. Zo was hij in 1995 al lid van de partijraad van de Volksunie (1995-2001) en in navolging vanaf 2001 lid van de partijraad van de N-VA, waarvan Koen tussen 2002 en 2005 zelfs voorzitter was. Tussen 2001 en 2008 maakte hij al zeven jaar lang deel uit van het partijbestuur van de N-VA. Onlangs pikte Koen deze draad opnieuw op.

Koen is een bezige bij en zit ook in zijn vrije tijd niet stil. Als zijn drukke agenda het toelaat, springt hij geregeld eens op de fiets, neemt hij een boek vast of trekt hij naar andere, buitenlandse, oorden.