Districtsraad

Paul Cordy

Districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand

Charlie Van Leuffel

Charlie
Districtsschepen bevoegd voor sport en communicatie

Marita Wuyts

Voorzitter districtsraad

Freek Niesten

Fractievoorzitter districtsraad

Laura Delmas

Laura Delmas
Fractieondervoorzitter districtsraad

Edith Boeckmans

Districtsraadslid

Tannicka Bogaert

Districtsraadslid

Babette Dehaen

Districtsraadslid

Annemie Demeyer

Districtsraadslid

Bart Steyaert

Bart Steyaert
Districtsraadslid