Paul Cordy

Districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand

Ik ben trots op wat we de voorbije jaren gerealiseerd hebben.

Maar er ligt voor de volgende zes jaar nog veel werk op de plank: verkeersveiligheid, meer speelruimte en groen, een betere bereikbaarheid voor alle soorten vervoer, een veilige omgeving voor senioren, aantrekkelijke pleinen, en het Stadspark dat we in zijn vroegere pracht zullen herstellen.

-----------------

 

Ik ben geboren op 13 juni 1966 in Oostende, maar kwam als kind met mijn ouders in het Antwerpse wonen. Sinds 1990 woon ik in het district Antwerpen, eerst in de Theaterbuurt en later, samen met mijn vrouw en twee dochters, in de Harmoniewijk. 

Ik studeerde geschiedenis en Duitse taalkunde in Antwerpen en Brussel. In mijn studententijd was ik actief in het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, waar ik onder meer hoofdredacteur van het studententijdschrift Tegenstroom was. Al van mijn studententijd ben ik heel actief in de Vlaamse Beweging, onder meer als lid van het IJzerbedevaartcomité en – tot op vandaag – als regisseur van het Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Na mijn studies werkte ik eerst als journalist en parlementair medewerker. In 1998 maakte ik de overstap naar de Antwerpse universiteit waar ik de leiding kreeg over het studiecentrum Open Universiteit en later ook over het centrum voor werkstudenten. Ik begeleidde daar studenten die naast een drukke baan en gezinsleven ook nog een academisch diploma willen halen. 

Mijn interesse in politiek in het algemeen en de Vlaamse Beweging in het bijzonder leidde me in de jaren negentig haast automatisch naar de Volksunie. Bij het uiteenvallen van die partij was het voor mij vanzelfsprekend om mee de schouders onder de N-VA te zetten. Ik werd voor het eerst verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, en werd meteen ook districtsschepen voor publieke ruimte, mobiliteit en jeugd. Eind 2015 volgde ik Zuhal Demir op als districtsvoorzitter.

In september werd ik Vlaams Volksvertegenwoordiger. In de commissie onderwijs kon ik mijn jarenlange ervaring in het hoger onderwijs inzetten. Ik ben ook lid van de commissie Algemeen beleid en financiën en begroting. De ervaring uit het district kon ik in het Vlaams parlement omzetten in het mee uitwerken van de positie van de districten in het nieuwe decreet lokale besturen en in het uitwerken van een kader voor burgerparticipatie.

Als voorzitter van het grootste en meest diverse district ken ik de noden van de grootstad door en door. Het bij elkaar brengen van al die verschillende bewoners en wijken met elk een eigen karakter is één van de belangrijkste taken van het district. Het district moet ook dé plaats bij uitstek zijn waar politiek en burger elkaar kunnen ontmoeten. Ik leg me met veel enthousiasme toe op publieke ruimte en volg heel nauwgezet en gedreven de daarbijhorende infrastructuurwerken in het district op.