Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 september 2017

'Het is grotesk om te veronderstellen dat een bestuur waar Groen deel van uitmaakt lichtzinnig zou beslissen om 54 oude kastanjebomen te vellen', schrijft Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). 'Hier is een jarenlang planningsproces aan voorafgegaan waar meerdere keren boomstudies zijn …

Op 15 september 2017

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een veiliger, leefbaar en aangenaam district om in te wonen. En de Antwerpenaar gaat erop vooruit, de verandering laat zich merken! Met nog één jaar voor de boeg hebben we nog heel wat in onze mars. In de laatste rechte lijn voor de verkiezingen van …

Op 25 juni 2017

N-VA district Antwerpen nodigt u en uw partner, vrienden en kennissen met plezier uit op haar jaarlijkse "Barbecue met zicht op ‘t Stad" op zondag 25 juni. Als gastspreker stellen we u ditmaal graag voor: Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president en minister voor Binnenlands bestuur, …

Op 7 mei 2017

Het bestuur van het district Antwerpen heeft voor haar traditionele aperitiefgesprek niemand minder dan vice-eersteminister Jan Jambon kunnen strikken als gastspreker. De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken zal zijn beleid toelichten, met speciale aandacht voor de veiligheid in tijden van …

Op 8 december 2016

Voor de derde maal organiseert het districtsbestuur een bezoek aan alle wijken van het District Antwerpen. We geven er toelichting over alle geplande initiatieven in uw wijk. Maar vooral: we luisteren naar u. Uw mening is belangrijk, uw bekommernissen verdienen onze aandacht. Tijdens deze …

Op 24 november 2016

Maandag 21 november 2017 stond de begroting en de aanpassing van de meerjarenplanning van het district Antwerpen op de agenda van de districtsraad. Na een kort debat, waarbij de oppositie slechts zeer beperkte en zeer vage en algemene kritiek kon geven, werd de begroting door de meerderheid en …