Paul Cordy: “Woonerf Sint-Andriesplaats is niet nodig”

Op 24 maart 2016, over deze onderwerpen: Lokale straten en pleinen

Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA), bevoegd voor publiek domein, ziet meer heil in een extra verkeersplateau ter hoogte van de Pachtstraat dan in de Sint-Andriesplaats als woonerf. Dat heeft hij gezegd in de districtsraad in antwoord op een vraag van Chris Anseeuw (sp.a). In november van vorig jaar keurde het districtscollege een voorontwerp goed over de heraanleg van de Sint-Andriesplaats. Anseeuw pleitte voor een volledige heraanleg van gevel tot gevel. Maar dat is volgens Cordy niet de insteek, wel het opfrissen, verbeteren en herstellen in de staat waarin het plein zich nu bevindt. Anseeuw zei dat bewoners pleiten voor een statuut als woonerf, maar daar is volgens Cordy geen consensus over. Hij kondigde een tweede verkeersplateau ter hoogte van de Pachtstraat aan naast het huidige plateau ter hoogte van de Lange Ridderstraat. In die straat wordt volgens de districtsvoorzitter te vaak tegen de richting gereden.

GvA, 24/03/2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is