Nieuwe subsidiereglementen

Op 4 februari 2020, over deze onderwerpen: District Antwerpen
Charlie

Sinds 1 februari 2020 zijn de vernieuwde subsidiereglementen van district Antwerpen van kracht. De tien bestaande reglementen werden herleid naar drie: het districtsfonds, werkingstoelagen en infrastructuurtoelagen. Met deze vereenvoudiging wordt alle beschikbare ondersteuning overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt voor onze inwoners.

Met het nieuwe districtsfonds kan iedere inwoner, vereniging of bewonersgroep zijn of haar buurt een positieve impuls geven. Binnen het nieuwe reglement kunnen er ook projecten ingediend worden die inspelen op innovatie en Smart City. Charlie Van Leuffel, districtsschepen voor innovatie, legt deze nieuwigheid uit: “District Antwerpen promoot zich voortaan ook als een ‘slim district’ waar spitsvondige toepassingen en projecten alle kansen krijgen om een meerwaarde te bieden voor onze inwoners. Want ook technologie kan bijdragen tot een betere buurtbeleving”.

Ook heeft district Antwerpen een zeer gevarieerd buurt- en verenigingsleven, waarbij tal van organisaties een rijk aanbod aan activiteiten en evenementen voorzien. Het district wil een steentje bijdragen en ondersteunt de initiatieven niet enkel met projectsubsidies maar voorziet ook algemene werkingstoelagen waarmee jeugd- en sportverenigingen hun aanbod verder kunnen uitbouwen. “Daarnaast willen we onze sportclubs ook de mogelijkheid geven om voldoende én kwalitatieve trainers aan te trekken en op te leiden. Net daarom wordt de kostprijs van trainerscursussen voor 50 procent terugbetaald door het district,” meldt Charlie Van Leuffel, districtsschepen voor sport.

Tot slot kunnen buurtverenigingen voor beperkte aanpassingswerken, met als doel de toegankelijkheid en ontsluiting van de werking te bevorderen voor een breed publiek, gebruik maken van een infrastructuurtoelage. Ook voor jeugdverenigingen blijft het mogelijk om infrastructuur te vernieuwen, kopen of bouwen, waarvoor een transparante procedure werd uitgewerkt.

Ondersteuning tijdens infosessies

Om de inwoners en verenigingen grondig in te lichten en te begeleiden bij dit nieuwe aanbod, organiseert het district Antwerpen infosessies op dinsdag 11 februari om 9.30 uur en donderdag 13 februari om 19 uur in het districtshuis (Arenbergstraat 7, 2000 Antwerpen). Inschrijven kan via district.antwerpen [at] antwerpen.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is