Districtsburgemeester Paul Cordy reageert op Opiniestuk De Standaard

Op 19 juli 2022, over deze onderwerpen: District Antwerpen
Paul Cordy

Vandaag (dinsdag 19 juli) heeft mevrouw Marlies Lenaerts, stadsplanner en activiste bij de actiegroep Recht op Lucht, in haar opiniestuk gepubliceerd door dagblad De Standaard een scherpe aanval gedaan op het Antwerpse bestuur, die zich volgens haar geen zier zou aantrekken van de leefbaarheid van onze stad. 

Districtsburgemeester Paul Cordy kroop in zijn pen en zet als recht van antwoord de puntjes op de i over o.a. de Lange Beeldekensstraat, een districtsproject. 

Lees hier zijn reactie: 


1) Er zou geen rekening worden gehouden met het probleem van sluipverkeer en dit zou niet onderzocht zijn.
Klopt niet: er loopt wel degelijk een onderzoek naar het verkeer in de straat. Er is een eerste voorbereidend onderzoek geweest door de mobiliteitsdienst zelf en er wordt deze zomer een onderzoek door een extern bureau afgerond. De cijfergegevens die dit onderzoek oplevert geven hopelijk genoeg informatie om op een doeltreffende manier het sluipverkeer aan te pakken. Nog voor dit onderzoek is opgestart is reeds een van de potentiële routes die sluipverkeer aantrekt afgesloten: je kan niet langer vanop de leien via het De Coninckplein naar de Lange Beeldekensstraat, de sluiproute om via de Lange Beeldekensstraat de Carnotstraat te vermijden is dus al voor een groot deel dichtgezet. Verdere maatregelen zullen moeten gebaseerd zijn op degelijk cijfermateriaal.
Wat we ondertussen uit het eigen onderzoek van de mobiliteitsdienst ook weten:
- de wijk is de dichtstbevolkte wijk van Antwerpen, die sowieso op zichzelf reeds veel verkeer genereert. Sluit de Lange Beeldekensstraat af en dat verkeer verlegt zich naar andere straten in de wijk.
- De handelszaken in de parallel gelegen Handelsstraat trekken zeer veel verkeer aan dat gedeeltelijk via de Lange Beeldekensstraat en gedeeltelijk richting het noorden de wijk verlaat. Sluit de Lange Beeldekensstraat af en je legt alle last op het noorden.


2) Er zou geen inspraak geweest zijn. Klopt in het geheel niet. Zoals op alle districtsprojecten zijn er ook hier meerdere inspraakrondes voor de buurt georganiseerd. De verslagen hiervan zijn terug te vinden op de website van het district. Telkens waren daar toch een paar honderd mensen aanwezig. Er is ook een apart overleg geweest met de actiegroep die later naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen is gestapt. Zoals steeds leveren dergelijke inspraakrondes een massa vragen, tips, voorstellen, ideeën etc op, die inhoudelijk alle kanten uitgaan en vaak ook compleet tegenovergesteld zijn. Dat is normaal, niet iedereen heeft dezelfde mening of bekommernissen. Onze ontwerpers gaan zo goed mogelijk op alle ideeën in, maar alles honoreren is onmogelijk. Zo vroeg de actiegroep onomwonden dat de Lange Beeldekensstraat aou worden geknipt ter hoogte van de Offerandestraat. Een onmogelijke eis gelet op de morfologie van de wijk, een eis die zeker ook niet door de hele buurt gedragen wordt. Stellen dat er geen inspraak is geweest omdat je eigen visie niet gevolgd wordt is natuurlijk totaal oneerlijk.

3) “De weerstand in de getroffen buurt is zeer groot.” De weerstand tegen de weerstand ook, gelet op het aantal buurtbewoners dat mij vraagt wanneer we nu eindelijk met de heraanleg van start gaan. Deze actiegroep is niet gemandateerd door de buurt om in haar naam te spreken en vertolkt ook niet de visie van de hele buurt. Ja, er zijn enkele honderden mensen die de groep steunen. In de wijk wonen 20.000 mensen, in heel Antwerpen Noord 40.000 mensen. Dat een actiegroep actie voert voor haar visie is legitiem, dat ze daarbij gebruik maakt van alle middelen inclusief naar de rechtbank stappen is dat ook. Dat ze claimt in naam van de hele buurt te spreken terwijl dat niet zo is, is dat niet. Dat ze vindt dat een bestuur sowieso de visie van de actiegroep moet volgen is ook niet legitiem.

De actiegroep heeft ons van in het begin laten weten dat ze van de LangeBeeldekensstraat een symbooldossier wou maken om hun visie op de verkeersproblematiek er door te duwen. Ze hebben daarmee wel een heel slecht dossier gekomen. De heraanleg van de Lange Beeldekensstraat komt er omdat een tot op de draad versleten riolering moet vervangen worden. Het district zag hierin de mogelijkheid om een aantal verbeteringen aan te brengen: de rijweg wordt verbreed zodat fietsen in twee richtingen mogelijk wordt, voetpaden worden in orde gebracht en waar mogelijk verbreed, er komen meer bomen. Maar men moet ook realistisch zijn: een straat heeft maar de breedte die ze heeft, dat beperkt aanzienlijk de mogelijkheden om veel extra dingen te doen in de straat. De heraanleg laat wel iedere mobiliteitsingreep toe: wil men de straat onderbreken, zijstraten afsluiten: mits een heel beperkte en goedkope ingreep kan dit ten allen tijde.

Maar circulatiewijzigingen zijn ingewikkeld en leveren vaak onverwachte negatieve effecten op. Het is compleet onrealistisch om de noodzakelijke heraanleg van een straat tegen te houden tot er een circulatieplan afgedwongen wordt waar de actiegroep mee akkoord kan gaan. Het is ook tamelijk hypocriet om te jeremiëren over inspraak en onderzoek terwijl de uitkomst van onderzoek en inspraak enkel het realiseren van een knip ter hoogte van de Offerandestraat mag zijn. Het gevolg van aanhoudend verzet? Op een gegeven moment (volgend jaar of zo) zal het rioleringsbedrijf niet meer wachten en de riolering vervangen. Hier is geen omgevingsvergunning voor nodig. De straat wordt dan terug dichtgelegd zoals ze nu is, de voorziene verbeteringen worden dan met 10 of 20 jaar uitgesteld. Welke dienst de actiegroep dan heeft bewezen aan de buurt is mij een raadsel. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is