Corona update: belangrijkste gevolgen voor district Antwerpen

Op 28 maart 2020, over deze onderwerpen: Corona crisis, District Antwerpen

Ingevolge de maatregelen van de regering en de beslissingen van het districtsbestuur, zijn dit de belangrijkste gevolgen voor district Antwerpen:

 1. Openbaar domein:
  • alle werven worden stilgelegd. Er wordt bijv. niet meer gewerkt aan Stanleystraat en Lange Koepoortstraat
  • Fluvius heeft alle niet-dringende ingrepen gestaakt
 2. Groenvoorziening: 
  • Er wordt gewerkt op halve capaciteit
  • Tot nader order blijven groenaannemers verder werken
 3. Huwelijken, evenementen:
  • Huwelijken gaan door zoals gepland. Er mogen maximaal 9 personen aanwezig zijn (incl. ambtenaar burgerlijke stand)
  • Openingsfeest Olympische Spelen van 18/4 wordt afgelast
  • Lentepoets (9/5) wordt afgelast of uitgesteld
  • Buitenspeeldag (22/4) wordt later bekeken
  • Alle straatfeesten en speelstraten tem 20/4 zijn geannuleerd
  • De jubilarisviering van 28/3 wordt voorlopig verplaatst naar 16/5
  • De programmatie in ontmoetingscentra is opgeschort
 4. Burgerbegroting:
  • Het burgerbegrotingsproces loopt verder, zij het momenteel volledig digitaal. De verdeling van het beschikbaar budget wordt volledig digitaal uitgevoerd
  • Het indienen van de projecten zal volledig digitaal verlopen
 5. Lokale economie:
  • Alle markten zijn opgeschort tem 5/4 (na de maatregelen van gisteren zal dit 19/4 worden)
  • Idem voor kermissen
  • Ambulante handel is volledig opgeschort
 6. Politiek:
  • Alle zittingen zijn bij politieverordening verboden en er wordt bekeken hoe deze digitaal kan doorgaan, alvast voor april. De openbaarheid van de zitting wordt hierbij bekeken.
 7. Dienstverlening district:
  • Zoals in alle sectoren werkt het districtspersoneel zoveel mogelijk van thuis uit. Enkel dringende en prioritaire zaken zijn ze aanwezig op districtshuis of Felixpakhuis (huwelijken)
  • De loketten blijven open voor afspraken met sterk verminderde afspraakcapaciteit. Vrije inloop is niet toegelaten en de burger wordt maximaal digitaal verder geholpen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is