Mondelinge vraag Koen Kennis in de districtsraad : meerjarenplanning openbare werken

Op 29 mei 2007

Het district Antwerpen geeft heel wat geld uit aan openbare werken. Maar gezien de heraanleg van straten en pleinen een langdurig werk is - tussen het maken van de plannen en de uiteindelijke oplevering verlopen maanden zoniet jaren – is het absoluut noodzakelijk dat er een planning van de uitgaven voor openbare werken voor meerdere jaren wordt gemaakt. Maar zoals blijkt uit de mondelinge vraag van districtsraadslid Koen Kennis is er van deze meerjarenplanning, nochtans afgesproken in het bestuursakkoord, geen spoor te bekennen. Koen Kennis vraagt zich dan ook terecht af wanneer de districtsraad daar nu eindelijk een debat zal over voeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is