Districtsraad: Cordy reageert op flipflopgedrag van Vooruit en schepen Meeuws

Op 17 januari 2023, over deze onderwerpen: District Antwerpen

Vooruit en hun schepen Tom Meeuws veranderen op 7 maanden drie keer van mening over het dossier 'Tunnel onder de Scheldekaaien".  

Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy reageert: "In 2018 verdedigt Tom Meeuws een bestuursakkoord met daarin onder lemma 157 volgende passage: “Op de Scheldekaaien tussen de Suikerrui en het Steenplein wordt het autoverkeer ondergronds gebracht om bovengronds een veilige voetgangerszone te creëren.” Vooruit keurt het akkoord inclusief deze passage goed.

In juli 2020 komt het dossier een eerste op het stedelijk college en wordt daar unaniem, dus ookdoor Tom Meeuws, goedgekeurd.

In juli 2022 komt het dossier in een volgend stadium weer op de collegetafel. Deze keer doet Vooruit moeilijk, in weerwil van een duidelijk bestuursakkoord. Beels en Bachar onthouden zich, wat zoveel wil zeggen als, we werken hier niettemin conform ons akkoord aan voort. Meeuws stemt echter tegen.
Je zou dan denken dat hij van mening is veranderd, maar dat klopt niet helemaal.

In september 2022 legt Groen immers een motie voor om de tunnel te schrappen. Meeuws stemt tegen deze motie, wat dus zoveel wil zeggen als: wij gaan verder met die tunnel."

Januari 2023: Vooruit legt een motie van advies voor om de tunnel te schrappen. Met andere woorden: Vooruit en hun schepen Tom Meeuws veranderen op 7 maanden drie keer van mening.

In onderstaand artikel op hln.be lees je wat mijn collega Tom Van den Borne en ik daarvan vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is