Nieuws

Op 25 juni 2017

N-VA district Antwerpen nodigt u en uw partner, vrienden en kennissen met plezier uit op haar jaarlijkse "Barbecue met zicht op ‘t Stad" op zondag 25 juni. Als gastspreker stellen we u ditmaal graag voor: Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president en minister voor Binnenlands bestuur, …

Op 7 mei 2017

Het bestuur van het district Antwerpen heeft voor haar traditionele aperitiefgesprek niemand minder dan vice-eersteminister Jan Jambon kunnen strikken als gastspreker. De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken zal zijn beleid toelichten, met speciale aandacht voor de veiligheid in tijden van …

Op 8 december 2016

Voor de derde maal organiseert het districtsbestuur een bezoek aan alle wijken van het District Antwerpen. We geven er toelichting over alle geplande initiatieven in uw wijk. Maar vooral: we luisteren naar u. Uw mening is belangrijk, uw bekommernissen verdienen onze aandacht. Tijdens deze …